حادثه حین کار در ساختمان 

نمونه نظریه کارشناسی حین کار
مهلت پرداخت دیه حادثه حین کار
مرور زمان در حوادث ناشی از کار
تعیین تقصیر در حوادث ناشی از کار
نمونه رای حوادث ناشی از کار
مسئولیت کیفری کارفرما در حوادث ناشی از کار
نمونه پرونده حوادث ناشی از کار
نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی حوادث ناشی ازکار

نمونه شکایت حادثه حین کار

شاکی : ورثه مرحوم عبدالباقی

مشتکی عنه : میلاد

محل جرم : تهران منطقه ۴ لویزان شیان کوچه جهاد بالاتر شیان پنج نرسیده جنوبی به درب ورودی پارگ جنگلی لویزان

تاریخ وقوع جرم : 20/11/1402

 ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

 باسلام

  • احتراما خدمت آن مقام محترم معروض می دارد : مرحوم عبدالباقی  در مورخ 1401/03/05 در حالی که در ساختمانی به ادرس تهران منطقه ۴ لویزان شیان کوچه جهاد بالاتر شیان پنج نرسیده جنوبی به درب ورودی پارگ جنگلی لویزان مشغول به فعالیت (سیمان کاری ) بوده اند که به یک باره درهنگام جابه جایی داربست از روی داربرست پرتاب شده و  بر روی زمین می افتند.
  • آقای عبدالباقی کارگر حادثه دیده و همکارش در ضلع شرقی ساختمان بر روی تخته زیر پایی موجود بر روی داربست در طبقه چهارم مستقر شده و در حال انجام سیمانکاری دیوار بوده اند که ناگهان در حین جابه جا کردن تخته ها ، تخته از زیر پای ایشان در رفته و ایشان تعادل خود را از دست داده اند که همکار وی با گرفتن لوله های داربست از داربست آویزان شده اما آقای عبدالباقی از ارتفاع حدود ۷ متری بر روی پشت بام همسایه شرقی سقوط کرده که در نهایت موجب فوت وی طبق نظریه پزشکی قانونی مضبوط در پرونده شده است.

درحاصل  با عنایت به موارد پیش گفته تقاضای صدور جلب به دادرسی در راستای مجازات مشتکی عنه و پرداخت دیه در حق موکلین (ورثه مرحوم عبدالباقی) مورد تقاضاست  .

از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکرو امتنان را دارم .

 نمونه نظریه کارشناسی در حادثه حین کار

سلام علیکم

 بسمه تعالی

 ریاست محترم شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و تقدیم احترام حسب الامر در اجرای دستور آن مقام عالی ، مبنی بر بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص مصدومیت آقای عبدالباقی ، اینجانبان کارشناسان منتخب مستندات و اوراق پرونده تنظیمی به کلاسه 00000 را در دفتر شعبه مطالعه و با مراجعه و بازدید از محل حادثه، اظهارات مطلعین پرونده و حادثه را استماع نموده و بعد از انجام تحقیقات لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز و دریافت مدارک و مستندات لازم پس از استنتاجات فنی و ،حقوقی نظریه کارشناسی جهت بهره برداری و اتخاذ تصمیمات مقتضی توسط مقام محترم قضایی ایفاد میگردد

 . الف – اطلاعات کلی : الف – اطلاعات کلی : داد گتسری کل استان تهران مالک : آقای ابراهیم و شرکاء به شماره تماس ۰0000000 ۲ سازنده : آقای میلاد به شماره تماس 00000 به نمایندگی آقای محمد در سمت سرپرست کارگاه به شماره تماس 00000 پیمانکار سیمانکاری آقای نجیب به شماره تماس 00000  تعداد پرسنل در روز بازدید : ۶ نفر

 نشانی محل حادثه: میدان  گلها …………….. دارای پلاک ۱۹ میباشد.

. مشخصات حادثه دیده : آقای عبدالباقی  بین ۳۵ تا ۴۰ ساله  – متاهل – سطح سواد ابتدایی – شغل کارگر ملیت – افغانی مجوز کار و اقامت ندارد ( – طی قرار داد شفاهی از قرار روزی ۰۰/۰۰۰/۲ ریال – سابقه در این کارگاه به مدت 40 روز – سابقه در این شغل به مدت ۲۰ سال – فاقد بیمه تامین اجتماعی . نتیجه حادثه : فوت به دلیل صدمات متعدد به دنبال اصابت جسم سخت .

 شرح و چگونگی وقوع حادثه : با عنایت به مندرجات در پرونده و تحقیقات و بررسیهای لازم از اصحاب پرونده و مطلعین حادثه و معاینات فنی از محل بروز حادثه چنین استنباط میگردد که آقای ابراهیم  و شرکاء مالک یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۲۳۲ مترمربع به نشانی فوق بوده اند که پس از اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری احداث ساختمان مسکونی در ۷ طبقه ( ۱ طبقه زیرزمین + ۱ فوق الذكر می طبقه پیلوت + ۵ طبقه روی پیلوت ( با اسکلت بتنی را طی قرارداد مشارکت در ساخت به آقای میلاد واگذار مینمایند .

آقای میلاد  نیز پس از پیشرفت پروژه اجرای سیمانکاری پروژه را طی قرارداد شفاهی از قرار متری ۰۰۰/۵۵۰ نجیب (پیمانکار ) واگذار مینماید .

آقای نجیب نیز با بکارگیری ابزار آلات و اکیپ فنی خود از جمله آقای عبدالباقی (حادثه دیده ) اجرای پروژه را آغاز مینماید .

در روز وقوع حادثه مورخ ۰۵/10/۱۴۰۱ آقای عبدالباقی کارگر حادثه دیده و همکارش در ضلع شرقی ساختمان بر روی تخته زیر پایی موجود بر روی داربست در طبقه چهارم مستقر شده و در حال انجام سیمانکاری دیوار بوده اند که ناگهان در حین جابه جا کردن تخته ها ، تخته از زیر پای ایشان در رفته و نامبردگان تعادل خود را از دست داده اند که همکار وی با گرفتن لوله های داربست از داربست آویزان شده اما آقای غفوری از ارتفاع حدود ۷ متری بر روی پشت بام همسایه شرقی سقوط کرده که در نهایت موجب فوت وی طبق نظریه پزشکی قانونی مضبوط در پرونده شده است.

” علل بروز حادثه : با توجه به شرح و چگونگی وقوع حادثه و بررسی شواهد امر علل اصلی در تکوین بروز حادثه به شرح زیر اعلام میگردد :

  • بی احتیاطی حادثه دیده در زمان انجام کار و استقرار بر روی جایگاه کار بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند طناب مهار با توجه به آگاهی وی از مخاطرات موجود در کار در ارتفاع
  • عدم ارزیابی و برآورد و شناسایی مخاطرات موجود در محیط کار و عدم تامین و اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت ایجاد جایگاه کارایمن و مناسب برای کار در ارتفاع خلاف مواد ۱ و ۲ و ۴ از آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

ماده 1آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع: کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ایمن سازی محیط کار اقدام نماید .

ماده 2آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع: کارفرما مکلف است با استفاده از سامانه های انجام ایمن کار در ارتفاع متناسب با نوع کار ایمنی افرادی که در ارتفاع بیش از 1/2 مترنسبت به سطح مبنا مشغول کارمی باشند را تامین نماید

. ماده ۴ آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : کارفرما مکلف است در شرایط جوی نامساعد یا معیوب و ناقص بودن سازه و تجهیزات یا نقص در روشهای ایمن کار در ارتفاع از فعالیت کارگران شاغل در ارتفاع جلوگیری به عمل آورد.

  1. 1. ایجاد و استفاده از جایگاه کار نامناسب و غیر ایمن برای انجام کار (نقض مواد ۶۶ و ۹۸ و ۶۹ و ۸۷ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی )

 ماده ۶۶ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی:  هر سازه و هر وسیله ای که بعنوان تکیه گاه و جایگاه کار مورد استفاده قرار میگیرد ، باید طبق اصول فنی ساخته شده و پایه محکمی داشته باشد و با مهار بندی مناسبی استوار گردد.

 ماده ۹۸ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی : جایگاههای کار باید به شیوه ای ساخته شوند که الوارهای تشکیل دهنده آنها هنگام استفاده جابجا نشوند.

ماده ۶۹ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی: هرگز نباید برای تکیه گاه جایگاه کار یا ساخت آن از آجر های لق ، بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود

ماده ۸۷ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی : هیچ بخشی از جایگاه کار نباید بر روی آجرهای لق ، لوله های آب ، دود کش و سایر مصالح غیر مطمئن و نامناسب قرار گیرد

  1. عدم تامین و استفاده از وسایل حفاظت فردی از جمله کمربند ایمنی و طناب مهار برای کار در ارتفاع و نیز عدم تامین سامانه های محدود یا متوقف کننده سقوط . ( نقض مواد ۲۳ و ۵۰ آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع و ماده ۷۹ آیین نامه وسایل حفاظت فردی )

ماده ۲۳ آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : هنگام کار در ارتفاع فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبیل لباس کار ، هارن نس ، کلاه و کفش ایمنی و سایر لوازم حفاظت فردی گردد

ماده ۵۰ آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع : اطراف جایگاه کار باید دارای حفاظ متناسب با نوع کار و ایمن باشد و همچنین جایگاه کار و کارگران مربوطه به سامانه متوقف کننده از سقوط تجهیز گردند

ماده ۷۹ آیین نامه وسایل حفاظت فردی: برای انجام هر گونه عملیات در ارتفاع علاوه بر تامین جایگاه کار ایمن وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع الزامی است.

 1-عدم اعمال نظارتهای موثر بر نحوه صحیح شروع و انجام کار کارگر حادثه دیده و عدم رعایت دستورالعمل ها تمهیدات ایمنی و آموزشهای کافی و لازم به کارگر حادثه دیده به منظور پیشگیری از بروز حادثه . ( نقض ماده ۹۱ و ۵ قانون کار)

 ماده ۹۱ قانون کار : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

 افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسائل حفاظتی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط به کارگاه میباشند

  ماده ۹۵ قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کار فرما یا مسئول مذکور حادثه ای رخ دهد کارفرما از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .

1.انعقاد قرار داد با پیمانکار فاقد پروانه صلاحیت انجام کار از وزارت کار ( نقض مواد ۱ و ۳ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری ).

 ماده ۱ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری : مطابق ماده ۱۳ قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار (پیمانکار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین نامه های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید

ماده ۳ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری: کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تایید شده باشد.

  1. عدم نظارت صحیح پیمانکار بر انجام امور محوله توسط پرسنل ذیربط و عدم اتخاذ تدابیر ایمنی و عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی لازم در کار ( نقض ماده ۴ آیین نامه امور پیمانکاری )

 ماده ۴ آیین نامه امور پیمانکاری: پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.

  1. عدم نظارت صحیح کارفرما بر عملکرد پیمانکار در خصوص اجرای مقررات حفاظتی و ایمنی (نقض ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری)

ماده ۹ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری: کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آیین نامه های موجود و مفاد قرارداد فی مابین بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید .

  1. عدم انعقاد قرارداد مکتوب در خصوص معین نمودن میزان مسئولیتها و تعهدات ایمنی طرفین در حین اجرا ( نقض ماده ( آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری)

ماده ۵ آیین نامه امور پیمانکاری: کلیه مسئولیتها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتا در متن قرارداد لحاظ گردد .

ماده ۷ آیین نامه امور پیمانکاری: در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تامین گردد

. ۱. عدم اخذ تاییدیه ایمنی پیمانکاران توسط پیمانکار و اقدام به اجرای امور پیمانکاری . ( نقض ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری .)

ماده ۲ آیین نامه امور پیمانکاری : پیمانکاران میبایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند

. 1. عدم نظارت کافی کارفرمای حادثه دیده (پیمانکار جزء ) ( خلاف ماده ۱۱ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری)

 . ماده ۱۱ آیین نامه امور پیمانکاری : هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمتهای مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نمایند ، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.

میزان قصور و تعیین مسئولیت ها :

  در راستای تحقق دستور مقام محترم قضایی و با عنایت به موارد مشروحه در شرح و چگونگی علل وقوع حادثه و جميع جهات قانونی و با امعان نظر به موازین فنی و ایمنی مسئولیت هر یک از افراد دخیل در بروز حادثه بشرح زیر اعلام و پیشنهاد میگردد .

11 ۱. آقای میلاد سازنده پروژه به علت رعایت نکردن موارد ذکر شده در بندهای ۲ و ۳ و ۸,۶ و ۹ علل حادثه به میزان ٪۵۰ پنجاه درصد در بروز حادثه مقصر میباشد . “

 آقای نجیب ” پیمانکار پروژه و کارفرمای مستقیم حادثه دیده به علت رعایت نکردن موارد ذکر شده در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ علل حادثه به میزان ۳۰ سی درصد در بروز حادثه مقصر میباشد.

 . با توجه به اینکه در وقوع هر گونه حادثه عوامل مختلف محیطی و خطای انسانی میتواند تاثیر از باشد از این رو عمل دفتر تکیه دوم دادیاری حادثه دیده هنگام انجام کار از این قاعده مستثنی نبوده و در این راستا آقای عبدالباقی به جهت سهل انگاری در حین انجام کار با عنایت به بندا از علل وقوع حادثه به میزان ۲۰ در بروز حادثه مقصر می باشند .

 بدیهی است نظریه فوق مشورتی بوده و نظر مقام محترم قضایی در خصوص میزان قصور و مسئولیت افراد مرتبط با حادثه نافذ و قطعی و لازم اجراست .

نمونه رای حوادث ناشی از کار

نمونه رای حوادث ناشی از کار:

پرونده کلاسه 140168920001415541 شعبه 1014 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي وليعصر (عج) تهران (1014 جزايي (سابق تصمیم نهایی شماره 140268390006150533 )

شاكي آقای عبدالباقي غفوري با وکالت آقای محمد يحيي آبادي  به نشانی تهران – پاسدارن – نگارستان ششم – پلاک 50 – طبقه اول

متهمين:

1- آقای نجیب رستمی به نشاني استان تهران اتابك خ حصاري كوچه توکلي

2- آقای میلاد  فرزند محمد به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میدان شهدا – خیابان 17 شهریور

اتهام ها:

1-ایراد صدمه بدني غير عمدي بر اثر حوادث کار به میزان 30 درصد

2-ایراد صدمه بدني غير عمدي بر اثر حوادث کار به میزان 50 درصد

گردشکار : شاکی اولیا دم متوفی عبدالباقی غفوری با وکالت آقای محمد یحیی آبادی شکایتی علیه -۱ میلاد از ۲ نجیب رستمی دائر بر تسبیب ایرد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به فوت بر اثر حوادث کار به میزان ۳۰ درصد در شعبه ۲ دادیاری دادسرای ۱۲ تهران مطرح نموده که منجر به صدور کیفر خواست و به شعبه ۱۰۱۴ دادگاه کیفری دو تهران ارجاع گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام با استعانت از خداوند منان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میکند

رای دادگاه :

در خصوص موضوع اتهامی آقایان – میلاد از فرزند علیرضا به میزان ۵۰ درصد تقصیر -۲ نجیب رستمی فرزند غلام خان به میزان 30 درصد تقصیر دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به فوت بر اثر حوادث کار ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و اصول ایمنی حوادث ناشی از کار موضوع شکایت اولیا دم مرحوم عبد الباقی غفوری فرزند کبیر و کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۱۲ تهران با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک موجود خصوصا شکایت اولیا دم متوفی مرحوم گزارش مرجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز دانسته فا مستنداً به مواد ۳۷ و ۳۸ و ۸ و ۲۸۹ و ۲۹۱ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۴۵۲ و ۴۸۸ و ۴۶۲ و ۴۹۲ و ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۹۱ و ۲۱ و ۱۷۶ و ۱۸۵ قانون کار و ماده ۶۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری رای بر محکومیت متهمین موصوف از لحاظ جنبه خصوصی بزه معنونه به پرداخت متهم ردیف اول پنجاه درصد دیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم سی درصد دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا دوم مرحوم عبدالباقی غفوری فرزند کبیر (مطابق گواهی حصر وراثت)  و از حیث جنبه عمومی بزه با لحاظ تخفیف به جهت فقد سابقه کیفر موثر متهمین به پرداخت یکصد و هشتاد ریال جزای نقدی جایگزین یک سال حبس در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید.

را d صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد .

مجازات کارفرما در حوادث ناشی از کار

مجازات کارفرما در حوادث ناشی از کار :مسئولیت کیفری کارفرما در حوادث ناشی از کار از جهت جنبه عمومی جرم به طور معمولا به جزای نقدی بین 5 الی 20 میلیون تومان در سال 1402 ختم می شد اما ممکن است میزان تقصیر و دخالت فرد در حادثه رخ داده مجازات بیشتری در پی داشته باشد ولی قابل توجه نمی باشد .

در خصوص جنبه خصوص (دیه ) اگر ساختمان بیمه داشته باشد ، شرکت بیمه به اندازه سقف تعهدات پاسخگو می باشد در غیر اینصورت خود شخص می بایست دیه فرد حادثه دیده و یا متوفی را پرداخت نماید.

حادثه کارگر روزمزد بدون بیمه

اگر کارگر  روز مزد بدون بیمه در حین کار صدمه و آسیب ببیند و رابطه کارگری و کارفرمایی برابر قانون کار اثبات گردد ، کارفرما می بایست دیه و هزینه های پزشکی و درمان و  پزشکی و حتی در صورت فوت هزینه کفن و دفن نیروی آسیب دیده را پرداخت نمایند .

 

 

در صورت تمایل به مشاوره حقوقی  و کیفری در امور مربوط به حوزه کار از می توانید از ما کمک بگیرید 

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط