نمونه دادخواست تجدید نظر خواهی به جهت صدور حکم به پرداخت بیش از خسارت وارده

موضوع خواسته : تقاضای نقض بخشی از دادنامه شماره 140268996550240صادره از شعبه 42مجتمع قضایی صدر تهران با موضوع صدورحکم به پرداخت خسارت به مبلغ 000/000/610 ریال بابت اصل خواسته به جهت 1- خارج از خواسته خواهان بودن 2- عدم استحقاق خواهان به دریافت 2مرتبه خسارت

هیات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراماً در اعتراض به دادنامه شماره 140268996550240صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران خدمت آن مقام محترم معروض می دارد:

1- خواسته خواهان : عالی جناب خواهان در ستون خواسته مبلغ 45 میلیون تومان بابت خسارت وارده به خودرو مستنداً به ارزیابی کارشناس محترم دادگستری راخواستارشده اند ، متعاقباً مبلغ 40 میلیون تومان به جهت« افت قیمت » و مبلغ 000/410/2 تومان بابت هزینه های جانبی از قبیل جرثقیل ، ایاب ذهاب و.. جمع خواسته خواهان (000/000/000+45/000/40+ 000/410/2)= 000/410/87تومان

2- مطالبه خسارت اضافی از ناحیه خواهان : خواهان مبلغ 40میلیون تومان بابت خسارت از شرکت بیمه ایران دریافت نموده اند وبه این مهم در رای صادره از دادگاه بدوی اشاره شده است ؛ اما متاسفانه علی رغم دریافت مبلغ فوق الشعاراز ناحیه تجدید نظر خوانده ، در در بخش انتهایی رای صادره به این مهم توجه نشده است و در حالی که اینجانب می بایست بابت خسارت به خودرو ( جز خسارت افت خودر) صرفاً مبلغ 5میلیون تومان به جهت عدم تعهد شرکت بیمه به جبران خسارت به بیش ازمبلغ 40میلیون تومان پرداخت می نمودم اما در رای صادره اینجانب محکوم به مبلغ 61میلیون تومان شده ام .

3- صدور حکم بیش از خواسته خواهان : – خواسته خواهان بابت خسارت وارده به خودروبنا به ارزیابی کارشناس محترم دادگستری مبلغ 45میلیون تومان بوده است اما حکم صادره این مهم را 61میلیون تومان در نظر گرفته است .

نتیجه : – در حکم صادره 2 اشتباه وجود دارد 1- بیش از خواسته خواهان رای صادر شده است (خواسته خواهان 45میلیون تومان بوده است اما در حکم صادر 61در نظر گرفته شده است ) 2- خسارت وارده به ماشین از ناحیه شرکت بیمه جبران شده است لذا صدور حکم به محکومیت مبلغ پرداخت شده فاقد وجاهت قانونی است . – با کسر مبلغ پرداختی از ناحیه شرکت بیمه اینجانب می بایست مبلغ 40میلیون تومان بابت افت خودرو بپردازم ، مبلغ 5میلیون به جهت عدم تعهد شرکت بیمه و مبلغ 000/410/2 تومان بابت سایر خسارت لیکن درحکم صادره بنده محکوم به 101میلیون تومان شده ام. – اینجانب نسبت به پرداخت مبلغ 40 میلیون تومان از باب افت قیمت معترض نمی باشم .

در حاصل ضمن تشکر از هیات محترم دادگاه تجدید نظر تقاضای نقض رای صادره و متعاقباً صدور حکم شایسته مورد استدعاست . از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط