رياست محترم دادگستري …………
اينجانبان به استحضار عالی می رساند:
متهمان از اقوام ما هستند با توجه به تهمت هايي كه به مادر بنده زده بودند بنده از ايشان تقاضاي توضيح نموده كه مشتکی عنهم با مراجعه به درب منزل ما را مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس به ما با الفاظ بسيار ركيك فحاشي نموده و به وسيلة ميلة آهني به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. ضمناً ما را تهديد نموده اند. شهادت شهود گزارش پليس 110 موجود مي باشد. ضمناً مدارك پزشكي قانوني موجود مي باشد. لذا از شما مقام محترم استدعا دارم با توجه به مزاحمت هايي كه ايشان داشته اند دستور تعقيب كيفري نامبردگان را صادر كنيد.

شرح رسیدگی در دادسرا
با دستور دادستان پرونده جهت تكميل و انجام تحقيقات به كلانتري محل ارجاع مي شود. مورخ 16/1/94 از كلانتري 101تجریش به متشكي عنهم اخطار شده مورخ 22/1/94 رأس ساعت 8 در كلانتري حاضر شوند.
متعاقباً در تاریخ فوق مشتکی عنهم در کلانتری حاضر شده بیان کرده اند: مورخ 19/12/93در محل كارمان مشغول بودیم طي تماس تلفني سید صادق با اينجانبان به منزلش در جهت رفع اختلاف رفتیم وي مقدماتي فراهم کرده بود از جمله از قبل لوله آهني آماده داشته نهايتاً با رسيدن به محل اينجانبان را مورد كتك كاري با مشت و لگد و فحاشي قرار داده است.

اظهارات شاهد1  : من درب مغازه بودم كه مشاهده كردم كه دو خودرو درب منزل رفته و داخل منزل سرو صدا شد و وقتي به درب منزل آمدند ديدم شاکی  را كتك كاري نموده و سر و صورت وي خوني مي باشد بعداز محل متواري شدند.
شاهد2: بنده حراست بانك ملت بودم ديدم دو خودرو وارد كوچه شد و داخل منزل فقط سرو صدا شنيدم وقتي آقاي سادات کاشانی بيرون آمد صورتش خوني بود.
گواهي پزشكي قانوني به شماره 5545/93- 20/12/93ضميه شده
در اجراي دستور مقام محترم قضايي بازپرسی شعبه هشتم الهیه مبني بر تحقيقات نامحسوس به محل اعزام شده كه از كسبه و اهالي محل تحقيق گرديد كه اعلام داشتند كه فقط مشاهده كردند كه چند خودرو به درب منزل آمده و وارد منزل شده و صداي سر و صدا و درگيري از داخل خانه مي آيد كه آقاي شاکی  از منزل خارج و صورت وي خوني مي باشد و از علت و انگيزه نزاع چيزي نمي دانند.
ـ پيرو دستور مقام قضايي به طرفين ابلاغ و مقرر گرديد طرفين شهود خود را جهت مراجعه حضوري به بازپرسی بياورند كه طرفين آمده و شهود خود را نياورده بودند.
شاهد3:
بنده در محل بودم يك نفر با پدر و عمويش سرو صدا مي كرد و توسط عمويش دعوت به آرامش و توسط پدرش به داخل منزل برده شد و شخصاً مشاهده نمودم شاکی  را ضرب و شتم نمود و  از موتور افتاد.

متهمان عنوان داشته ادعاي شاكي را قبول ندارند و او ما را زد و ما او را نزديم اظهارات شهود و تحقيقات نامحسوس را قبول ندارم.

قبول نداریم شاكي به ما تلفن زد بيا اينجا با شما كار دارم ما رفتیم آنجا تا ببينیم موضوع چيست . پشت درب با ميلة آهني ايستاده بود ما داخل نرفتيم و با ميله بيرون آمده و ما را كتك كاري كرد. البته ما نيز او را زدیم ولي صدمات مكتوب در گواهي پزشكي قانوني توسط ما بوجود نيامده پدرش او را زده است.

کیفرخواست
در خصوص شكايت ْشاکیان عليه متهمان دائر بر الف: مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي ب) تهديد مورد اتهام الف موضوع شكايت با توجه به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي تحقيقات غير محسوس و گواهي پزشكي قانوني و شهادت شهود وانكار بلاوجه متهمان و ساير امارات و قراين موجود در پرونده مستنداً به مواد669 و …. بزهكاري ایشان محرز و مسلم است و قرار مجرميت متهمين فوق صادر و اعلام ميگردد. درخصوص موارد ذكر شده در غير بند اول و دوم گواهي پزشكي قانوني و ايراد و ضرب عمدي و نيز ساير اتهامات فوق الذكر ازسوي طرفين با توجه به اينكه دلايل كافي در پرونده وجود ندارد وقوع بزه هاي معوعه محرز نمي باشد و مستنداً به بند الف ماده 265 ق.ا.د.ك قرار منع تعقيب متهمان صادر و اعلام ميگردد. مراتب به نظر دادستان محترم مي رسد. قرار منع تعقيب از سوي شاكي قابل تعقيب مي باشد.

جلسه رسیدگی دادگاه کیفری 2

جلسه دادگاه در مورخه12/3/94تشکیل گردیده طرفین حاضر شده اعلام می دارند به شكايتمان باقي هستم تقاضاي مجازات دارم.دادگاه خطاب به متهمان خود را معرفي كنيد مواظب اظهارات خود باشيد.
ايراد ضرب عمدي و تهدیدشاکیان را قبول داريد يا خير : خیر قبول نداریم
اتهام شما به شرح فوق برايتان قرائت مي شود . آخرين دفاع چيست ؟ دفاع نداریم.

رای دادگاه کیفری با موضوع ضرب و جرح عمدی

در خصوص شكايت …….و……علیه …… و ………………. به اتهام تهدید و ضرب و جرح عمدی هرچند هيچ يك از شهود ايراد ضرب و جرح و تهدیدتوسط متهمان را به عينه نديده اند بلكه از قرائن و امارات (ورود همراه با خشونت متهمان و خروج سريع آنها از منزل شاكيان و متعاقباً رؤيت احد شاكيان در حاليكه مجروح شده است ) به انجام بزه ضرب و جرح توسط متهمان پي برده اند . لذا با عنايت به موارد فوق و وجود اختلافات خانوادگي في مابين شاكي و مادر و برادرش از يك سو و متهمان و از سوي ديگر انجام بزه ضرب و جرح و توسط متهمان محتمل بوده است ، لذا مستد به ماده 709 و 450 قانون مجازات اسلامی نامبردگان مجتمعا به پراخت دو صدم دیه کامل ظرف مهلت یک سال از تاریخ قطعیت حکم در حق …………….سید صادق سادات کاشانی محکوم می گردند.در خصوص اتهام تهدید نظر به انکار مستمر متهمان و اینکه هیچ یک از شهود عینا تهدیدرا ندیده مستد به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر میگردد.رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم استان تهران می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط