ریاست محترم 

با سلام

احتراماً پیرو شکایت مطروحه از ناحیه آقای  و . م در پرونده شماره ……… خدمت مقام عالی معروض می دارد :

شرحی از اعمال و رفتار شاکی با اینجانب و دیگران :

1-شاکی پرونده دارای انتشاراتی در انقلاب تهران می باشد مع هذا به دلیل بد رفتاریها و تضییع حقوق هایی که انجام می دهند هیچ  نیرویی پیش ایشان نمی تواند طولانی مدت فعالیت نماید  .( ایشان بسیار فحاش ، بداخلاق وبد کردار می باشند بدین شرح که همه اهالی ساختمانی که ایشان در آن نشر دارند از ایشان تنفر داشته و این افراد بسیاری از نیروها را در بدو امر ارشاد می نمایند که نزد شاکی فعالیت ننمایندکه حقوقشان را تضییع می نماید)

2-شگرد و نحوه کار شاکی پرونده بدین نحو می باشد که بیشتر نیروهای اتباع خارجه را استخدام می نماید و در هنگام استخدام از آنها پاسپورت ، سفته و.. دریافت می نماید تا به شرح زیرحقوق این افراد را تضییع می نماید .

3-در ماه اول جهت کسب اعتماد حقوق نیروها را پرداخت می نمایند اما از ماه دوم با بیان جملاتی نظیر وضع بازار خوب نیست ، شما بد کار می کنید ، نباید توقع حقوق به موقع را داشته باشید و…نسبت به تاخیر پرداخت حقوق نیروها اقدام می نمایند .

 4-بعد از اقدام به شرح بند الف نیرو به جهت آنکه که نزد ایشان مدارک دارد به کار خویش تا مدتی ادامه می دهد اما نهایتاً و اجباراً جهت دریافت حقوق درخواست می نماید اما شاکی فقط امروز و فردا می نماید ، این مهم تا جایی پیش می رود که نیرو بیان می دارد که حقوق مرا پرداخت کن من قصد استعفاء دارم .

-شاکی در این هنگام از این مانورها استفاده می کند اموال من به سرقت رفته است ، شما مقصر هستید ، من می روم از شما شکایت می نمایم که اموالم را ربوده اید و…و نهایتاً عنوان می دارد که من حقوق شما را با اموال کسر شده تهاتر می نمایم و می بایست مکتوبی تحویل دهید تا حقوق خویش را دریافت نموده اید و هیچ ادعایی ندارید تا مدارک را بدهم در غیر اینصورت از شما شکایت می کنم .

نتیجه اقدامات شاکی :

1-چون بیشتر نیروهای استخدامی ایشان تبعه افغانستان هستند از ترس شکایت ، قید چند ماه حقوق نگرفته را زده و فقط مدارک خویش را دریافت می کنند و می روند.

2-یا افرادی مثل بنده از حقوق خویش نمی گذرند و راه دادگاه را جهت احقاق حقوق انتخاب می نمایند. (افرادی که این مسیر را انتخاب می نمایند انگشت شمار و کم می باشد و بنده نیز با عنایت به راهنمایی ها و کمک های م . ی (دوست و صاحب کار قبلیم ) این مسیررا ادامه دادم وگرنه قید همه چیز را میزدم.)

3-رویه پیش گفته نسبت به همه نیروها جاری می شود ، بدین جهت علی رقم سابقه این انتشارات هیچ نیرویی وجود ندارد که نهایتاً تا یک سال نزد ایشان فعالیت نماید .(خواهشمند به ایشان بیان شود که یک نیرو را با مدارک معتبر معرفی کند که نزد ایشان مدت طولانی فعالیت داشته است علی رغم  آنکه ماهانه ایشان چند نیرو استخدام می کند. )

شرح حالی از زمانی که بنده نزد شاکی مشغول بوده ام

1بنده از مورخ 17/06/1401 تا 2/09/1401 نزد شاکی مشغول  بودم منتها به دلیل عدم پرداخت حقوق ، فحاشی به پدرم که متوفی شده است ، عصبی و بد اخلاق بودن ، بد رفتاری با نیروها استعفاء نمودم و متعاقباً درخواست حقوق معوقه را نمودم که متاسفانه شاکی همان مانورهای پیش گفته را در حق اینجانب روا داشته.

2-بنده حدود 2سال قبل از استخدام شدن نزد شاکی در فروشگاه آقای م .ی  به صورت پاره وقت مشغول بودم اما به جهت اینکه کار ایشان پاره وقت بود استعفاء نمودم ومتعاقباً بعد کار در کافه در انتشارات شاکی مشغول شدم .

3-مادرم م .ی را می شناختن و چون ایشان علی رغم داشتن فروشگاه وکیل دادگستری نیز بودن مادرم با ایشان تماس گرفته بودن و بیان داشتن که صاحب کار بنده (شاکی ) مدتهاست (حدود 7 ماه ) از دادن مدارک به پسرش خودداری نموده و این مهم باعث شده است که در انجام امور روزمره به مشکل بر بخورد و همچنین دچار آشگفتی شده است .

4-م . ی  بعد از گذشت مدتی با بنده تماس گرفتن و بنده برای ایشان شرح ماجرا کردم و بیان داشتم که من بارها مراجعه کردم اما شاکی بیان می کند نزد ایشان هیچ مدرکی ندارم و از الفاظ رکیک و زشت استفاده می کند.

5-بنده و آقای م .ی  حدود 4 مرتبه به دفتر شاکی مراجعه کردیم اما شاکی منکر بودن مدارک می شدن، نهایتاً در مورخ 14/01/1402مراجعه ای که به دفتر شاکی داشتیم آقای م .ی  به شاکی بیان داشتن چرا مدارک آقای ع . ا (بنده ) را نمی دهی مگر این بنده خدا چه کرده و..که متاسفانه شاکی شروع به فحاشی نمودن،  آقای م . ی مجدداً بیان نمودن که آیا صحیح هست که بنده گوشی شما را بردارم وتا مدارک را پس نداده ای گوشی شما را ندهم که ایشان شروع به فحاشی به بنده و آقای م . ی  نمودن و به ایشان حمله ورشدن و تا چند دقیقه فحاشی ایشان ادامه داشت.

 بعد آقای م . ی گوشی شاکی را روی میز شاکی گذاشتن و مدتی آنجا نشستن و بیان کردن که مدارک را تا تحویل ندهی ما از اینجا نمی رویم و بعد از تماس با 110 و انکار شاکی محل را ترک نمودیم .(در این زمان 3 نفر در دفتر شاکی حضور داشتن که به جهت اعمال و فحاشی های رکیک شاکی همگی به بنده بیان داشتن که حاضر به ادای شاهد می باشند که همگی در شکایت بنده علیه شاکی حاضر شدند)

شرح شکایت بنده ازشاکی در راستای دریافت مدارک ، توهین ،حقوق

1خلاصه :  بنده از شاکی به اتهام خیانت در امانت و توهین شکایت کردم اما علی رغم صدور کیفرخواست شاکی منکر وجود هیچگونه مدرکی شده و علی رغم امانی بودن سفته ها متاسفانه شاکی اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه سفته ها نموده بودند که هم اکنون این پرونده علی رغم  اینکه اصل سفته در اختیار بنده می باشد نیز جاری است .

2بعد از صدور کیفرخواست و حضور دردادگاه کیفری 2 ریاست دادگاه به و . م (شاکی ) بیان نمودن که اتهام شما اثبات شده است و شما محکوم می باشید و اگرمدارک را کامل تحویل ندهی تو را راهی زندان می کنم ، بدین جهت و علی رغم انکار های قبلی شاکی حال حاضر (وحید مهرآموز) ایشان اجباراً اقرار به بودن مدارک نزد خویش نمودن و سریع ماشین گرفته و مدارک را در محضردادگاه حاضر نمودن و بعد از این مهم بنده با آقای م . ی  تماس گرفتم که ایشان بیان داشتن حالا که مدارک را تحویل گرفته ای رضایت بده و شکایت را ادامه نده باشد که اوهم درس بگیرد .

3-بنده از طریق اداره کار اقدام نموده ام که ایشان محکوم به پرداخت حقوق به اینجانب شده اند که متاسفانه علی رغم گذشت 13 ماه از پرداخت این مبلغ استنکاف ورزیده اند.

دفاع از اتهام انتسابی :

بنده  هیچ یک از اتهام های انتسابی را قبول نداشته و تاکنون نسبت به شاکی حتی از واژه «تو » استفاده نکرده ام چه رسد که به ایشان توهین نموده باشم و.. اما متاسفانه شاکی از اعمال خویش درس نگرفته و با اظهارات کذب و دروغ سعی در متهم نمودن بنده به هر نحوی که شده می نماید همچنین خاطر نشان می نماید علی رغم شکایت فعلی شاکی اقدام به طر ح شکایت دیگری نموده که در این راستا من با وکیل ایشان تماس گرفتم که بیان داشتن شما از حقوقی که از اداره کار مطالبه نموده ای گذشت کن تا ما قید شکایت را بزنیم .

نکته : در صورت وجود هرگونه شبه ای با عنایت به وجود 3 شاهد در روزی که فیلم آن ارائه شده است خواهشمند است در این راستا دستورات مقتضی را صادر فرمایند تا برای ادای شهادت نزد آن مقام عالی جهت کشف حقیقت حاضر شوند .

از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط